Božo Kovačič,LOKOSTRELSKI KLUB

       TURJAK

Turjak 17, 1311 TURJAK

 

Zapisnik razširjene seje IO LK Turjak, ki je bila 25.05.2015 ob 20. uri v Domu krajanov na Turajku

Dnevni red:

 1. 1.Pregled sklepo in potrditev zapisnika zadnje seje (20.03.2015).
 2. 2.Občinsko prvenstvo v dolgem loku za leto 2015.
 3. 3.Grajski dan na Turjaku.
 4. 4.Skupščina LZS.
 5. 5.Razno.

Navzoči: Božo Kovačič, Jože Miklič, Edo Goršič, Ahac Stanislav, Klun Jože, Štrukelj Matic, Dolšak Irena, Bogdan Možina, Klavdija Možina, Tone Mohorčič, Blaž Koritnik.

Ad.1.

O izvedenih nalogah je podal poročilo predsednik. Tekma 18.aprila 2015 je uspela kljub izredno slabemu vremenu. Hrvatski predstavniki so predlagali zaradi vremenskih pogojev ponovitev tekme za Jadranski pokal. O tem bo odločala LZS. Postavljena je vadbena proga za 3-D. Izvedena je udeležba na Krpanovem krosu in delavnica z Vrtcem Turjak. Delavnico z OŠ Piran je izvedla Klavdija Možina.

Na skuščini LZS 25.03.2015 nas je zastopal predsednik.

Poročilo in zapisnik se sprejmejo.

Ad.2.

Zaradi obveznosti s tekmo na Snežniški Diani, se Občinsko prvenstvo planirano 20.6.2015 prestavi na 12.9.2015. Obvesti se glasilo Trobla in Zavod Trubarjevi kraji.

Podane so naslednje zadolžitve:

 • Vodja tekme : Matic Štrukelj ( lokacija bo podana glede na druge prireditve, v kolikor bo na ta dan pohod po Kogojevi Poti in cilj Grad Turjak bo 3-D tekma okoli gradu in finali v Valeti, drugače ostane opcija v Volovskem Borštu in Rozika) Pomočniki Blaž Koritnik, Tone Mohorčič, Miklič Jože, Ahac Stanislav.
 • Score in vabilo: Blaž Koritnik (odprto 2 x 14 tarč in dvojno streljanje, tri puščice do prvega zadetka ali celo kombinacija, odločitev sprejeti pravočasno, tudi glede na lokacijo in prehrano. V kolikor bo finale v Valeti bodo tam tudi ogrevanja. V tem primeru prehrano prevzame Lovska družina).
 • Obdelava podatkov : Možina Bogdan, blagajna: Eva Zupan in Klavdija Možina, Startnina – prispevek po tekmovalcu enotno 12,00 Eur.
 • Finale izvaja in pripravi Ratnik Andrej, pomoč Miklič Jože, Ahac Stanislav, Ahačevčič, Malenšek.
 • Prijava prireditve in koordinacija nalog predsednik.

Ad.3.

Tudi letos se udeležujemo Grajskega dne v nedeljo 21.06.2015 v trajanju od 11 – 19 ure z lokostrelsko delavnico in lastno točko v programu. Okvirno zgodbo in scenarij pripravi Klavdija Možina. Moto je romanca med Hannom in Jelko ter turški napad. Podroben potek nstopa in posamezne zadolžitve bodo znani šele ob udeležbi konjenikov- turkov, vitezov, Podlomarjev itd. Koordinacijo vodi Boris Zore oz. od njega pooblaščena oseba.

Zadolžitve:

 • Vlogo turkov nosijo Miklič Jože, Ahac Stanislav, Dolšek Tilen, Klun Matic. Pomoč pri kostumiranju nudi Klavdija Možina oz. po dogovoru. Puščice pripravi Edo, opraviti pa je potreben preizkus, da ne bodo ugaševale.
 • Postavitev ograj, grajske stene in ostrešja s slamo pripravijo Klun Jože, Štrukelj Matic, Božo Kovačič, Ahac Stanislav in drugi.
 • Košnja Valete in priprava prostora Bogdan Možina, Blaž Koritnik, Malenšek in drugi.
 • Ostanejo odprta vprašanja posameznih vlog ( Hanno, Jelka, bralec teksta – zgodbe itd). Za koordinacijo skrbi Klavdija Možina, glede na udeležence možna ožitev programa in sprotno prilagajanje.
 • Predsednik preveri vlogo Ratnikovih-vitezov.

Ad.4.

Po predstavitvi gradiva za 31. Skupščino LZS in razpravi predvsem o kandidaturah se pooblašča predsednika Boža Kovačiča, da zastopa klub na skupščini in glasuje po predložitvi predlogov po lastni presoji.

Ad.5.

 • 20.junija se izvaja tudi Golažijada v Podpeči. Lokstrelsko delavnico izvaja Klun Jože, v pomoč mu bodo, Klavdija Možina, Matic Štrukelj in drugi, ki se ne bodo udeležili lokostrelske tekme v Prezidu. Material za izvedbo se pripravi predhodno. Ključ shrambe imajo: Miklič Jože, Štrukelj Matic, Edo Goršič, Blaž Koritnik, Božo Kovačič. Pri njih se ga lahko tudi sposodite. Na malih lokih pregledati nocking pointe.
 • Možina Bogdan in Koritnik Blaž pri M.Štruklju preverijo ustreznost naprave za ozvočenje. V kolikor ustreza, bi tako napravo kupili za potrebe kluba. Naprava ima tudi akumulatorsko napajanje. Ob tej priliki bi nabavili tudi eno kvalitetnejšo nadstrešnico (arafat).
 • Klun Matic opozarja, da mu še vedno nismo uredil člansko izkaznico.

Seja je zaključena ob 22 uri.

Turjak, 29.05.2015.                                                                     Predsednik LK Turjak:

                                                                                                           Božo Kovačič

© Lokostrelski klub Turjak.