LOKOSTRELSKI KLUB

     TURJAK

Turjak 17, 1311 TURJAK

 

Turjak 01.09.2015.

 

Zapisnik posveta članov LK turjak ob pripravi na občinsko prvenstvo, ki je bil v prostorh Doma krajanov na Turjaku dne 31.08.2015 ob 20 uri.

 

Dnevni red:

 1. 1.Priprava na tekmo
 2. 2.Razno

 

Prisotni: Kovačič Božo, Miklič Jože, Mohorčič Anton, Štrukelj Matic, Klun Jože, Dolšak Irena, Možina Bogdan.

 

 

Ad.1.

Zadolžitve:

 • Blaž Koritnik: vabila, score
 • Štrukelj Matic: postavitev proge
 • Možina Bogdan: ozvočenje in računalniška obdelava rezultatov
 • Klun, Miklič: priprava in raznos plakatov
 • Ratnik Andrej: izvedba finalov
 • Božo kovačič: prijave, varnost, soglasja, prehrana itd.
 • Irena Dolšak: blagajna, obračun
 • Klavdija Možina: nagrade, kolajne
 • Posamezne akcije po potrebi sklicujejo nosilci nalog. Za koordinacijo zadolžen predsednik.
 • Zbor na dan tekme ob 8 uri.

 

Ad.2.

Tone Mohorčič je podal pobudo o proučitvi oblikovanja foruma na nivoju LZS. Pripravil bo pisni predlog in ga bomo posredovali LZS.

 

Posvet zaključen ob 22 uri.

 

 

                                                                                                                         Predsednik LK Turjak:

                                                                                                                              Božo Kovačič

© Lokostrelski klub Turjak.