Na podlagi sklepa občnega zbora Lokostrelskega kluba Turjak z dne 18.03.2017, je Izvršilni odbor LK Turjak na svoji seji dne  08.11.2017 sprejel naslednji

PRAVILNIK O PRIZNANJIH LOKOSTRELSKEGA KLUBA TURJAK

 

 

 1. Člen

 

Priznanja Lokostrelskega kluba Turjak so znak zahvale in pohvale, ki jih klub podeljuje posameznikom za izredno prizadevanje, delo, pomembne rezultate in uvrstitve ter za dejanja, ki zaslužijo priznanje.

 1. člen

 

Lokostrelski klub Turjak podeljuje priznanja v obliki pisnih priznanj.

 1. člen

 

Lokostrelski klub Turjak podeljuje priznanja enkrat letno, na rednem letnem občnem zboru.

 1. člen

 

Lokostrelski klub Turjak podeljuje priznanja na podlagi predlogov članov kluba. Predloge zbere in o njih odloča Izvršilni odbor Lokostrelskega kluba Turjak.

 1. člen

 

Pri predlogih za podelitev priznanj Lokostrelskega kluba Turjak je potrebno upoštevati naslednja merila:

 • aktivnost in delovanje posameznika v klubu
 • aktivnost in delovanje posameznika za popularizacijo lokostrelstva
 • tekmovalni uspehi, osvojene medalje na državnih prvenstvih
 • doseženi državni rekordi
 • udeležba in doseženi uspehi na mednarodnih tekmovanjih.
 1. Člen

 

Izvršilni odbor Lokostrelskega kluba Turjak vsako leto pozove člane k oddaji predlogov za priznanja, najkasneje z vabilom na občni zbor kluba.

Lokostrelski klub Turjak:

Božo Kovačič, predsednik

© Lokostrelski klub Turjak.