LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK
Turjak 17
1311 TURJAK
 
Izjava o izstopu
 
Skladno s 12.členom statuta Lokostrelskega kluba Turjak podajam pisno
izjavo o izstopu iz članstva v klubu:
 
Ime in priimek   ……………………………………………………………………………
Stalno bivališče: ………………………………………………………………………….
 
Vračam naslednjo osebno opremo, ki sem jo brezplačno prejel v klubu:
 
Anorak – flis…………………………………………………………………………………
Brezrokavnik s klubskimi oznakami………………………………………………………
Trenirka - komplet…………………………………………………………………………
Lok ali druga oprema (navedi)……………………………………………………………
Ustrezno podčrtaj !
 
Opremo prevzel:         (datum in podpis) ………………………………………………
 
S podpisom te izjave nisem več član LK Turjak. Smatram, da sem vse obveznosti do
kluba izpolnil.
 
Predlagam, da mi članstvo preneha s   ( 31.12.20__.) ………………………………………
 
 
Datum, ………………                                                         Podpis …………………….

 

© Lokostrelski klub Turjak.