LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 Turjak

 

  

Datum: 16.06.2021

 

  

Zapisnik 9. Seje izvršnega odbora LK Turjak

 

Prisotni: Bogdan Možina, Jože Klun, Klavdija Možina, Miran Pezo

Opravičeni: Aleš Vrančič, Franci Fink,  Blaž Koritnik, Tomaž Starin, Božo Kovačič

Dnevni red:

  1. 1.      Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  2. 2.      Analiza »Športnega vikenda«
  3. 3.      Tekma za slovenski 3D pokal 10.07.2021
  4. 4.      Razno

Zapisnik:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje

Zapisnik soglasno sprejet.

  1. Analiza »Športnega vikenda«

Sodelujoči se strinjajo da je bil dogodek zelo lepo izpeljan. Bilo je 24 tekmovalcev, pri postavitvi je sodelovalo 11 članov. Posebej pohvalno od Jakoba, Tineta in Aleša za pospravljanje proge. Sodelovanje z Jožetom na gradu je bilo dobro, hrana dobra.

Udeležencev na promociji bi sicer lahko bilo več. Nekaj pa jih je bilo.

Finančni zaključek se še ne ve, ker še ne vemo koliko bo prispevala Zveza. Več o tem na naslednji seji. Splošno zadovoljstvo je bilo prisotno.

  1. Tekma za slovenski 3D pokal 10.07.2021

Potrebno je določiti lokacijo za postavitve tekme. Tekma je 10.7.2021, predlagana lokacija je 3D proga, v kolikor bo trava visoka in nepokošena, bomo progo izpeljali bolj po gozdu. Vodja bo Fink Franci, Urlep bo poskrbel za računalniško obdelavo – dogovorjeno.

Kupili smo male tarče. Prehrane ni. Predlaga se voda ne startu. Glede ukrepov se bomo prilagodili trenutnim navodilom.

Franci Fink bo vodja tekme, ekipa za ogled in trasiranje proge: Edo Goršič, Blaž Koritnik, Aleš Vrančič in Fink Franci.

  1. Razno

- 30. junija letos je skupščina in je možnost kandidiranja članov za katero funkcijo. Od naših so trije predlogi za disciplinsko komisijo in sicer Matej in Blaž za disciplinsko komisijo, Jože Klun pa za nadzorni odbor. Do 20. junija je potrebno poslati pristopne izjave.

IO sklene da se podpre kandidature Blaža in Jožeta.

- Jože je govoril z ga. Marijo Jakopin glede nadstrešnice pri bajerju. Zanimalo jo je če boo zadeva betonirana in želi vedeti podrobnosti.

Seja končana ob 19.45 uri.

Zapisala

Klavdija Možina

            Lokostrelski klub Turjak:

Jože Klun, predsednik

© Lokostrelski klub Turjak.