LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

 

 

Datum: 02.06.2021

 

 

Zapisnik 8. seje izvršnega odbora LK Turjak (ob 19.30 uri)

Prisotni: Jože Klun, Bogdan Možina, Franci Fink, Klavdija Možina, Aleš Vrančič,   Božo Kovačič, Tomaž Starin, Miran Pezo

Opravičeni: Blaž Koritnik

Odsotni: Škulj Stane

Dnevni red:

  1. 1. Pregled zapisnika 7. seje

Izdelava izkaznic za ne-tekmovalce je bila izvedena.

Tekma 3D je odpadla.

Popravilo mostičkov na 3d progi je bila realizirana na čistilni akciji.

Zaloga tarč je bila pregledana.

Zapisnik 7. Seje IO je soglasno sprejet.

  1. 2. Športni vikend občine Velike Lašče, ki bo dne 12.6.2021

Zavezali smo se, da bomo na ta dogodek imeli promocijo lokostrelstva ter izpeljavo manjše tekme oz. v ožjem obsegu.

Tekma bi potekala po AH progi, vključili bi še kako 3D tarčo, proga skrajšana. Formirane bodo skupine že v startu in na tak način tudi odhod na progo. Lica so lahko tako AH kot gozdni krog.

Ostale stvari bodo dorečene na jutrišnjem sestanku na Zvezi (glede Covid situacije).

Prijavljen je dogodek pri Fundaciji za šport. Najbrž bomo dobili med 300 in 400 EUR. S tem moramo pokriti lica, malice (na gradu), računalniška obdelava, medalje in razkužila, kartone. Medalje bomo dali v izdelavo naknadno ter jih poslali po pošti.

Glede oglaševanja – TIC na Turjaku deluje in lahko ponudimo reklamni material za promocijo. Zaračunali ne bomo, bodo pa prostovoljni prispevki.

  1. 3. Stanje na objektih in napravah

AH proga je urejena. Pokositi je potrebno pri tarčah v valeti, ter počasi zamenjati tudi blazine. Na progi je tudi nekaj blazin za menjavo.

3D proga je bila enkrat že pokošena, potrebno bo ponoviti. Mostički so popravljeni.

Gradež je pokošen.

  1. 4. Razno

- Članstvo: Križman Matjaž je izstopil iz zdravstvenih razlogov. Imamo dva nova otroka člana.

- Občina praznuje svoj praznik, povabljeni smo bili na slavnostno akademijo 11.6.2021 na Rašci, v primeru slabega vremena pa bo v dvorani  v Velikih Laščah. Do 9.6.2021 je potrebno sporočiti kdo se bo udeležil akademije.

- Nadstrešnica pri bajerju: material v glavnem imamo. Zabetonirati bo potrebno temelje. Več potrebno še doreči. Jože kliče Les za dovoljenje. Plan za izdelavo pripravi Miran.

Seja končana ob 20.30 uri.

Zapisala                                                                  Predsednik LK Turjak

Klavdija Možina                                                                    Jože Klun

© Lokostrelski klub Turjak.