LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

 

 

Datum: 27.08.2020

 

 

Zapisnik 5. seje izvršnega odbora LK Turjak

Prisotni: Jože Klun, Bogdan Možina, Franci Fink, Klavdija Možina, Aleš Vrančič,   Božo Kovačič, Blaž Koritnik, Tomaž Starin

Opravičeni: Škulj Stane, Miran Pezo

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje IO LK Turjak
 2. Poročila o tekmah
 3. Stanje na objektih in napravah
 4. Občinske objave - razpisi
 5. Razno

 

 1. 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. Seje IO LK Turjak

Zapisnik je soglasno sprejet.

 1. 2. Poročila o tekmah

PTL tekma: vsebinsko smo že pregledali.

AH tekma: bila je izpeljana teden dni kasneje, kot prvotno v planu. Istočasno smo bili prvi, ki smo organizirali tekmo s takim režimom. Sodniki so imeli nekaj pripomb nad tarčo št.12, drugih večjih pripomb ni bilo. Sodniki so bili štirje, tekmovalci so po skupinah pričenjali na 10 minut. Sodniki so se strogo držali ure. Tekma je trajala pozno v popoldne. Rezultati in medalje so bili poslani po pošti. Pri pripravi tekme je sodelovalo štirinajst članov in je bilo dovolj. Proga je bila v redu pripravljena. Padle pa so nove ideje glede poteka proge, novih tarč.

Božo pove, da je naše člane, ki so prejeli medalje, zanimalo, kdaj bodo oni prejeli medalje. V te namene bi bilo morda dobro, da bi na uradnem treningu vedno bil prisoten nekdo iz IO.

Za vsa vprašanja se je mogoče obrniti na IO preko e-maila, ali na telefonsko številko kogarkoli, npr. Jožeta.

Blaž poroča finančnem učinku tekem. Poročilo je priloga tega zapisnika. AH je bilo 670 EUR dobička. Stanje na računi je 2050,00 EUR.

 1. 3. Stanje na objektih in napravah

Bajer: do soboto je bilo stanje porazno. Matej Grad sprejete funkcije ni opravljal vestno. V soboto je bila sklicana manjša delovna akcija na pobudo enega naših članov, ki je bil zgrožen nad stanjem. Lokacija se je tako uredila. Prisotni so bili 4 člani s pobudnikom vred. Zamenjana so bila lica, pokošena trava, korito je popravil Oberstar že prej.

Božo predlaga nadstrešnico pri bajerju, enokapnico 3x6 m.

3D proga: je bilo pokošeno, postavljene so bile puščice za smer, zamenjana je bila ena brezglava tarča. Podan je bil predlog še za zamenjavo nizke ležeče pume. Za reportažo o tej progi se je zanimal nekdo iz Lucky Art, ki dela reportaže 3D prog.

AH proga: proga je dobra. Nekaj stopnic pa je popolnoma porušenih in bi jih bilo potrebno obnoviti.

Gradež: v baraki je precej neurejeno, v času tekme je bilo najbrž nazadnje pokošeno. Pospraviti bo potrebno les, grmovje, pokositi travo. Kup opreme je potrebno očistiti in sortitati. Mešajo se tudi stvari iz zgornjega in spodnjega dela barake. Tudi kontejner je še vedno odklenjen. Božo predlaga, da uporabimo les, ki nam ga je daroval Fink; uredimo zadnji vhod do parcele, zaradi dostav večjih stvari. Božo pove, da je bilo v to barako vloženo že kar nekaj dela in investicije, da pa lahko s tem upravljamo, smo vezani s pogodbo z DOD. Nam je v interesu, da imamo pogodbo direktno z občino, sploh če bomo bolj urejali. Sama parcela tudi ni tako velika, kot jo mi koristimo. Že sam dovoz ni del parcele. Jože predlaga, da se sestanemo na lokaciji in se najde primerna rešitev. Predlog: Sestali bi se v soboto 19. Ali 20. septembra dopoldne.

 1. 4. Občinske objave – razpisi

Objavljen je razpis za uporabo dvorane, rok za prijavo je 4. septembra. Prijavili se bomo za isti termin, torek, velika telovadnica od 18.30 do 20.30 in malo telovadnico od 17.30 do 19.00.

Božo predlaga, da se otroškemu terminu in lokaciji pridružijo začetniki odrasli. Jože opozori na primerno opremo tarč za odrasle. Za vse lokacije mora vodja treningov vodit evidenco prisotnih.

 1. 5. Razno
 2. a) Nabave: ponudbo za tarčne podloge smo predložili občini; potrebujemo račun, na podlagi katerega po izvedena nabava. Nabaviti je potrebno še puščice, male dolge loke, plastične ščitnike, tape za odrasle in otroke, lica za dvorano, vrtalni vijačnik – akumulatorski. Za zadnje poskrbi Blaž, ostalo Jože.

Božo predlaga dodatno nabavo še majic, da bomo imeli vse enako.

 1. b) Popravilo 3D živali: Božo je kontaktiral Mehle Blaža, ki je pripravljen priti in se lotiti popravila. V tej ekipi sta še Aleš in Miran. Ekipa se mora dobiti in se lotiti popravil še pred mrazom.
 1. c) Izobraževanje: išče se kandidata za izobraževanje za učitelja, je brezplačno. Poleg Jožeta bi bilo dobro, da bi bil še kdo. Predlog je Suhadolnik, ponudil se je Grad. Prej je potrebno preučit pogoje za kandidate. Izobraževanje bo v septembru in oktobru.
 1. d) Zveza: klical je Merela Franjo, ki je v okviru izobraževanj izrazil željo, da za en dan uporabijo polovice naše AH proge, ki bi takrat morala biti urejena. Pozanimati se je potrebno tudi o organizaciji prehrane. Odločitev je, da jim bomo to omogočili, vse bo plačano.
 1. e) Piknik: bo na Gradežu, ko bo akcija, 19.9.2020, po akciji. Organizacijo piknika prevzameta Aleš in Miran. Medalje AH tekme, bodo domači prejemniki dobili na pikniku. Za prisotne bo participacija 5 EUR, otroci 2 EUR.
 1. f) Državno prvenstvo: Gradec in Prestranek, ki sta prvi dve soboti v septembru. Predlagati je potrebno ekipe za 3D.

Seja je zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:                                                                  Predsednik LK Turjak:

Klavdija Možina                                                                    Jože Klun

© Lokostrelski klub Turjak.