LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

 

 

Datum: 29.06.2020

 

 

Zapisnik 4. seje izvršnega odbora LK Turjak

Prisotni: Jože Klun, Bogdan Možina, Franci Fink, Klavdija Možina,  Aleš Vrančič,  Miran Pezo, Božo Kovačič

Opravičeni: Blaž Koritnik, Tomaž Starin

Dnevni red:

  1. 1. Pregled zapisnika 2. in 3. seje IO LK Turjak
  2. 2. Analiza izvedene PTL tekme 21.06.2020
  3. 3. Priprava in izvedba tekme AH 12+12, ki bo 11.07.2020
  4. 4. Razno
  1. 1. Pregled zapisnika 2. In 3. Seje IO LK Turjak

Pregled zapisnikov in pregled izvedenih odprtih nalog. Iz 2. Seje smo v glavnem opravili vse, razen dogovor in definicijo organizacije 20 letnice kluba.

Na 3. seji je bila točka tudi organizacija PTL tekme ter določitev predsednika nadzornega odbora. V korespondenčni seji je bil predlagan in izvoljen Škulj Stane, ki je bil vabljen že na današnjo sejo.

Sklep: Zapisnika 2. In 3. Seje IO LK Turjak se soglasno sprejmeta in potrdita. Zapisnika gresta še v zadnji pregled in objavo na spletni strani.

  1. 2. Analiza izvedene PTL tekme 21.06.2020

Tekmo smo izvedli uspešno, pri delu je sodelovalo 22 - 23 članov, kar je pohvalno. Jože pohvali vse, sploh ker je bila ta tekma zahtevnejša zaradi nove proge. Edina pripomba se je nanašala na pokrivanje ene tarče. Tudi proga je bila pohvaljena, teren ni bil bistveno razmočen. Tudi gostinski del je bil zadovoljiv in smo bili vsi zadovoljni.

Božo je bil posebej navdušen nad disciplino in zadolžitvami sodelujočih (domačih). Dobro je potekalo tudi ogrevanje, parkirišča.

Jože pove tudi za incident na parkirišču kjer je en Italijan popraskal vozilo od kuharice, ter se naknadno sam javil in ponudil kontakt.

Ugotavljamo, da je prijavo dogodka na občino potrebno izvesti kakorkoli je v rabi kak javni prostor. V bodoče bomo dogodke prijavili v vsakem primeru ravno zaradi takih primerov. Končen povzetek tekme je zelo dober.

Finančno poročilo pripravi Blaž za naslednjo sejo.

  1. 3. Priprava in izvedba tekme AH 12+12, ki bo 11.07.2020Jože pove, da so ga klicali iz Zveze ter povedali da je 12.7.2020 tekma na Madžarskem in gre tja veliko tekmovalcev, ter predlagali, da bi mi prestavili tekmo na 18. julij 2020, kar bi omogočilo več tekmovalcem.

Vprašanje je že, ali bo do organizacije tekme sploh prišlo, saj je od danes naprej prepoved zbiranja več kot 50 oseb.

Večinsko mnenje IO je, da pristanemo na novi termin 18.7.2020.

Božo predlaga da se držimo pravil, da je lahko skupaj do 50 oseb na način, da bi jih 50 začelo na ogrevanju, drugih 50 na drugi točki.

Glede na to, da ne vemo niti ali tekma sploh bo, se bolj natančno ne pogovarjamo o tej tekmi. Popravi pa se vabilo glede datuma.

Fink opozori, da je potrebno popravilo proge, stojišča. Zadolžitve so nekaj znane, za nekatere se sproti dogovarjamo.

  1. 4. Razno

- Jože je že vložil prijavo na razpis za športna društva na občini (izdala ga je športna zveza), koliko točno bomo dobili, pa bo jasno kasneje. Za razdelitev sredstev se namreč pripravlja še pravilnik na občini.

- Odprt ostaja razpis za pokroviteljstvo, kamor bi poskusili vriniti organizacijo naše 20 letnice. Čas je do konca novembra. Božo pove, da je dobil iz občine informacije, da lahko med promocijo vključimo tudi izobraževanja. Trenutno je potrebno izvesti dodatna izobraževanja za vse ki so imeli nazive učitelj ali vaditelj lokostrelstva. Za ohranitev licence je potrebno opraviti 25 ur - Jože, Edo na 75ur izobraževanja. Edo se je odločil, da ne bo podaljševal licence.

- Božo prosi, da se na progo postavijo table glede varnosti in strelske proge. Grad Turjak zdaj obratuje in je vedno več obiskovalcev. Table bo postavil Pezo pri tarči 14 in 19.

- Jože je sprejel klic iz Gorice, klical je lokostrelec za svojo hči. Oba sta nato v soboto prišla na progo, Jože ju je sprejel. Bila sta zelo zadovoljna. V več trženja proge bi bilo progo potrebno malce urediti, dodatno označiti.

- Potrebno je ažurirati spletno stran, posodobiti je potrebno kontakt za AH progo, popravek pristopne izjave.

- Dobili smo ponudbo za 2 plačljivi delavnici: Preživetje v naravi, za otroke, v okolici Lipoglava. Potekalo bi 6. in 13. julija po 3 ure. Ponovno se poraja vprašanje organizacije tabora glede na COVID situacijo. Roke si bodo razkužili preden primejo loke v roke. Božo se ponudi za pomoč pri transportu.

- Aleš pove, da je na bajerju zelo zanemarjena proga in ogrevalni prostor. Edo vzdrževanja proge ni želel prevzeti. Predlog je, da za ogrevalno progo in vzdrževanje 3D proge zadolžimo Mateja Grada, ki je tudi eden večjih »uporabnikov«. Za vse akcije in delo mora biti plačnik in dobavitelj materialov klub. Ključe Gradeža imajo le gospodar, predsednik in Božo ter nihče drug. Pezo tudi želi, da se vodi evidenco vstopov v Gradež.

- Piknik za člane kluba in družinske člane bi imeli pri bajerju. Pezo predlaga tudi tekmo, kuhanje golaža. Terminsko bi bilo ob koncu avgusta ali začetku septembra.

Seja je zaključena ob 20.40 uri.

Zapisala:                                                                  Predsednik LK Turjak:

Klavdija Možina                                                                    Jože Klun

© Lokostrelski klub Turjak.