LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

Datum: 21.03.2021

Zapisnik rednega letnega občnega zbora LK Turjak – izvedba na korespondenčni način preko  elektronske pošte

Potek glasovanja med 12. in 16. marcem 2021

 

Lokacijsko je štetje glasov potekalo od doma preko dostopa elektronske pošte LK Turjak: Blaž Koritnik, Irena Dolšak, Klavdija Možina

Dnevni red:

 1. 1. Poročilo o delu Lokostrelskega kluba Turjak za leto 2020                                     
  2. Program dela Lokostrelskega kluba Turjak za leto 2021                                       
  3. Finančno poročilo Lokostrelskega kluba Turjak za leto 2020                               
  4. Finančni načrt Lokostrelskega kluba Turjak za leto 2021                                     
  5. Poročilo Nadzornega odbora Lokostrelskega kluba Turjak za leto 2020               
  6. Sprememba statuta                                                                                           
  7. Članarina – odrasli z licenco LZS 40 eur, odrasli brez licence in mladina 15 eur 

Potek Občnega zbora

Vsi člani so bili preko elektronskega vabila, ki je bilo poslano 8.3.2021 povabljeni, da zaradi trenutnih  razmer v zvezi s pandemijo sodelujejo na Letnem občnem zboru LK Turjak na dopisni način in sicer tako, da z glasovanje ZA ali PROTI glasujejo za sprejetje poročil in prvih 5 točk dnevnega reda tega občnega zbora, predlogov k spremembam Statuta LK Turjak, ki so bile pripravljene na 7. seji Izvršnega odbora, ki je potekala dne 4.3.2021 (preko ZOOM aplikacije), ter predlog višine članarine. Vsa navedena dokumentacija je bila z vabilom istočasno posredovana s priponko na elektronski naslov.

Do dne 16.3.2021 (vključno s 16.3.2021) je na elektronski naslov LK Turjak prišlo vrnjenih 27 elektronskih sporočil od 42 poslanih. Vsi vrnjeni so potrjevali strinjanje s prejetimi dokumenti, predlogom sprememb Statuta LK Turjak in predlogom višine članarine. Tabela prejetih odgovorov je del tega zapisnika.

Del zapisnika so tudi vse priloge.

Prejete odgovore je pregledala komisija, ki je bila določena na 7. seji Izvršnega odbora LK Turjak dne 4.3.2021. Komisija je delovala v sestavi: Blaž Koritnik, Irena Dolšak in Klavdija Možina ter pripravila poročilo.

Zapisnikar: Klavdija Možina                                                                  Predsednik LK Turjak: 

                                                                                                                      Jože Klun                          

                                                                                                                             

Overovitelj: Blaž Koritnik                                                                       Overovitelj: Irena Dolšak

© Lokostrelski klub Turjak.