LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

 

 

Datum: 04.06.2020

 

 

Zapisnik 3. seje izvršnega odbora LK Turjak

Prisotni: Jože Klun, Bogdan Možina, Franci Fink, Klavdija Možina,  Aleš Vrančič,  Miran Pezo, Božo Kovačič, Blaž Koritnik, Tomaž Starin

Dnevni red:

  1. 1. Priprave in izvedba PTL tekme 21.6.2020
  2. 2. Razno
  1. 1. Priprave in izvedba PTL tekme 21.6.2020

Jože pove, da se je pogovarjal z Natlačnom glede kakih priporočila na PTL tekmi, podelitev, tekme nasploh. Ni dobil nobenih konkretnih podatkov, tako da je na nas da razmislimo in se odločimo za ukrepe in način tekme. Predlaga da bi razkužila imeli. Dobro bi bilo imeti tudi nekaj redarjev. Dogovoriti se je potrebno tudi ali bomo goste imeli ali ne (priprava scorov, količkov, vabilo).

Sklep: Gosti se vabijo.

Dogovor, da imamo razkužila na prostoru za prijavo in pri ogrevanju. Pri ogrevanju označimo strelišča streljanja na razdalji cca 1,5 m. Božo je z lastnikom travnika govoril, le ta je obljubil, da bo trava pokošena.

Pogostitev: Pezo pove, da je govoril z g. Jožetom, ki ima v najemu grad in je pripravljen organizirati hrano v gradu, bar ima tudi. Maš v gradu ni več, ker je ukinjena fara Turjak. Najprej se je potrebno dogovoriti za ceno, šele nato se lahko odločimo. Od odločitve glede pogostitve je odvisna tudi lokacija ogrevanja. Do g. Jožeta na gradu bosta šla Pezo, Blaž in Klun. Dogovoriti se je potrebno tudi za prostor v okolici gradu za ogrevanje, parkiranje, … Povprašati tudi za možnost skladiščenja živali pred tekmo.

Program tekmovanja:

začetek ob 8.30; tabla za vpis tekmovalcev v skupino, formiranje na tarčah, plakat!

plačilo na TRR, prijave po spisku z dokazilom plačila; izjeme

začetek ob 10. uri

kosilo

objava rezultatov

podelitev in zaključek

prijave do petka do 18.00

Cena: 10 in 15 EUR

Količki: za goste je rdeč količek

Vodja in informacije: Aleš

Medalje: lesene na novo narejene, 12 kompletov + gosti

Prijava na občino: Klavdija

Prijave: Bogdan in Jože

Score pripravi Jože.

Postavitev in pospravljanje proge

Računalnik: Bogdan

Ogrevanje in piskanje: Klavdija

Pozdrav: Jože

Objava rezultatov: Bogdan

Podelitev: sami si vzamejo iz nastavka, odri postavljeni 1,5m narazen

Prostovoljce za parking: Suhadolnik, Petrič, Škarja (?)

Medalje pripraviti: Klavdija

Objava rezultatov: Blaž, Bogdan

Zaščitna tabla za blagajno: priskrbi Blaž (v kolikor bo potrebno)

Pregled scorov, oddajajo se v škatlo; opozorilo glede neveljavnosti scorov

 

V primeru vroče vremenske napovedi, pripravimo steklenice vode za tekmovalce.

Jože pripravi mail za vse člane, da se bo vedelo, da bodo vabljeni k pomoči pri organizaciji.

Aleš pove, da so količki v glavnem na progi. Poklicati bo potrebno dovolj ljudi za raznos tarč. Progo se bo označilo s trakom. Skupine omejimo na št. 4, izjemoma 5 (če bo tekmovalcev čez 110) ali podskupine. Odločimo se glede na št. prijav.

  1. 2. Razno

- Aleša zanima kako bodo potekale prijave za tekmo pri Viljemu; preko kluba ali posamezno. Plačilo nakaže vsak zase.

- Jože: Tekma AH: od zveze je prišla pošta v katerem priporočajo število tekmovalcev iz vsakega kluba, ker je premalo tekmovalcev (dopis je priloga tega zapisnika).

- Aleš: štartnine za domače tekmovalce bi morda lahko bile nižje, ali za tiste, ki sodelujejo pri delovnih akcijah. Miran predlaga za vse člane 10 in 5 EUR plačila, in bo morda tako tudi več tekmovalcev. Božo predlaga normo 50 delovnih ur, ki morajo biti dokazljive. Predlogi še v razpravi.

- Božo: urejanje 3D proge ni rešeno, nekoga je potrebno zadolžiti.

- Božo: Poklicati je potrebno nadzorni odbor, da se določi predsednik in se ga vabi na IO.

Seja je zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:                                                                 Predsednik LK Turjak

Klavdija Možina                                                                    Jože Klun

© Lokostrelski klub Turjak.