LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

 

 

 

Datum: 20.05.2020

 

 

 

Zapisnik 2. seje izvršnega odbora LK Turjak

Prisotni: Jože Klun, Božo Kovačič, Bogdan Možina, Franci Fink, Klavdija Možina,  Tomaž Starin

Opravičeni: Aleš Vrančič, Blaž Koritnik

Dodatno vabljen: Matej Grad

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. seje IO LK Turjak
 2. Delovanje zveze in klubov po sprostitvi ukrepov, povezanih s COVID19
 3. Tekma AH 12+12
 4. Tekma PTL
 5. Razpisi občine Velike Lašče
 6. Razno

Matej Grad je bil vabljen na sejo v predstavitvi oz uvodu seje, saj je želel predstaviti nekaj idej za klub. Matej pove, da ne namerava govoriti kako delat, ima pa predloge za izboljšave LK Turjak. Na vadbišču predlaga obnovo določenih tarč, prog, vadbenega prostora. Predlog izboljšave finančnega stanja v klubu z dodatno tekmo: 2 mesece trajajoča tretjinska tekma AH. V začetni fazi pripravljen sam pokriti stroške lic, filc je tudi že pridobil. Pripravil je tudi logotip tekme Turjaški izziv. Plačilo bi bilo 10 EUR, tekmovanje individualno ob spremstvu (se javi). Šteje se le najboljši rezultat, tekmovalec lahko pride streljat kolikor krat hoče. Povabili bi tudi tujce.

Prisotni se strinjajo, da je to plan predvsem za drugo leto, glede na letošnjo situacijo. Predlog je tudi, da ni stvar le na enem ampak da je za to nato zadolženih več oseb. Orodje za delo na progi je na razpolago, imamo pa svoja pravila, kar je potrebno upoštevati. Miran za Gradišče zahteva dnevnik uporabe.

IO bo idejo in predloge preučil in se odločil. Matej bo vse zapisal in predlog še pisno poslal na LK Turjak.

 1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. seje IO LK Turjak
 • Raztros peska pri bajerju je Božo uredil.
 • Predaja blagajne od Ane na Blaža je bila izvedena. Potrebno je še urediti dopolnila na upravni enoti in nato na banki.
 • Streljanje Mateja Grada: od 8.3.2020 je naš član, poravnana je članarina.
 • Miran Pezo je gospodar kluba, opravil prvo košnjo na Gradežu.
 • Nabava: kartoni za lica za AH – Edo jih bo priskrbel, gume od Šprinterja sta pridobila Jože in Blaž.
 • Vodja vadbišča pri bajerju je Jože Oberstar, tudi prevzel, pri košnji pomagal Šobar.
 • Tekma PTL je iz 28.3.2020 propadla, tarče so bile vseeno pregledane.
 • Odprodaja tarč Evropskega prvenska – ni bilo tekme.
 • Članske izkaznice: Rožmanc Darja povedala da se to izvede nekajkrat letno.
 • Košnja na treh lokacijah bila opravljena.

Sklep: zapisnik soglasno sprejet.

 1. Delovanje zveze in klubov po sprostitvi ukrepov, povezanih s COVID19

S strani zveze pripravljen nov plan tekem. Prav tako priporočila za organizacijo tekem. Sproščeni so treningi in tekme. To bo potrebno upoštevati.

 1. Tekma AH 12+12

Tekmo bomo imeli 11.7.2020. Dobro bi se bilo že zdaj malce pripraviti. Potrebna bodo razkužila na vhodu na tekmovališče., vstop mora biti le na enem mestu. Razkužilo mora biti tudi v sanitarijah. Hrano imamo lahko v Roziki. Starin predlaga, da je morda to tudi možnost kake cenejše možnosti. Božo predlaga pridobitev razkužil sponzorsko s strani občine. Za Urlepa bo potrebno zagotoviti zaščitno steklo, brez gotovinskega poslovanja, prijave za celoten klub prinaša ena oseba. Količki morajo biti postavljeni z zadovoljivo razdaljo. Pregleda opreme ni v enakem obsegu, le vizualno. Podelitev ni, le objava rezultatov, medalje se pripravijo v kuverte in predstavnikom kluba.

Zadolžitve: objavo za spletno stran pripravi Jože, vodja tekmovanja je Tomaž Starin, za dovoljenje na očitno piše Klavdija, medalje je potrebno pregledati in do-naročiti, Fink Franci postavlja progo, priprava proge organizira Franci Fink z ekipo. Lic je dovolj, kartone pridobi Edo, lica limata Blaž in Jože. Košnjo izpeljemo tik pred, za ogrevanje tudi: Božo poskrbi za dogovor da bo travnik za ogrevanje pokošen.

Jože se dogovori za malico z Roziko. Parking bodo nadzorovali Petrič in Suhadolnik, ozvočenje imamo, ogrevanje vodita Klavdija in Pezo. Pospravljanje v ekipah naknadno, naročiti moramo steklo in razkužila.

Pezo in Aleš sta ugotovila, da je potrebno popravit stojišča in tarčo 17, ter dodelati streho. Določiti je potrebno 1 ali 2 delovni akciji. Določi Fink.

Božo opozori na tarče 14 in  19 -  s spodnje strani je potrebno postaviti opozorilne table, katere so pripravljene na Gradežu. Tarči 20 ali 21 je morda smiselno spremeniti v naklonu, pomične na tečaje, za poskus če se bo obneslo. Predlaga tudi nabavo 5 parov pocinkanih podstavkov za tarče. Barva za strehe je.

 1. Tekma PTL

Predlog z organizacijo je bil podan s strani Aleša, na razpolago imamo lahko nedeljo 21.6.2020. Progo bi pripravili od Rozike navzdol ter po delu AH proge, lahko pa tudi pri bajerju. Z datumom se soglasno vsi strinjajo. Zaradi lažje logistike bi morda bilo lažje pri bajerju. Glede lokacije se naknadno uskladi.

 1. Razpisi občine Velike Lašče

Javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva je bil objavljen, prijave so do 8.11.2020, razpon financiranja je širok. Pokrije pa manjše stroške (ne hrane in pijače).

Razpis naj bi bil tudi za športne dejavnosti, a še ni objavljen. Božo pove, da je takih društev v občini 7, mi imamo najvišjo zahtevnost med vsemi.

 1. Razno
 • 20. obletnica LK Turjak; najprej je potrebno določiti tip prireditve, lokacijo, vsebino,… Lahko imamo v dvorani kulturnega doma ali lovskega doma, vseeno pa bolj sproščeno. Upoštevati je potrebno tudi varnostne predpise, situacija glede COVID-19. Predlog termina v septembru 2020. Do naslednjega sestanka razmislimo in se odločimo na 3. Seji.
 • Edo je še naprej pripravljen ob četrtkih prevzeti treninge pri bajerju, Jože bo še naprej vodil mladino. Zunanji treningi že potekajo. Edotu je potrebno oddati ključe od Gradeža. Jože bo poklical Edota glede novih učencev ter glede vzdrževanja 3D proge. Klavdija odnese ključe Edotu.
 • Na Gradežu je potrebno urediti les, ki je tam shranjen. Glede ureditve te lokacije je potrebno razmisliti, da bi jo naredili bolj družabno.
 • Klicali so iz DODA, da bodo dobili oder in jih zanima če bi ga lahko začasno shranili v našem kontejnerju. Sicer se v zadnjem času niso nič javili, a če bi hoteli je soglasno mnenje, da je lahko shranjeno, če bo šlo notri.
 • Podeliti je potrebno nalepke.
 • Navodilo o varnostih in odgovornostih.

Seja je zaključena ob 20.48 uri

Zapisala:                                                                 Predsednik LK Turjak

Klavdija Možina                                                                    Jože Klun

© Lokostrelski klub Turjak.