LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

 

 

 

Datum: 05.03.2020

 

 

 

Zapisnik 1. seje izvršnega odbora LK Turjak

Prisotni: Jože Klun, Božo Kovačič, Bogdan Možina, Franci Fink, Klavdija Možina, Irena Dolšak, Aleš Vrančič

Opravičeni: Blaž Koritnik, Tomaž Starin

Dnevni red:

  1. Kadrovske zadeve
  2. Tekma PTL 28.03.2020
  3. Razno

Novi predsednik Jože pozdravi prisotne na prvi seji in pozove Božota, da poroča o sestanku z županom pretekli teden ter predaji odprtih zadev in potrebnih kontaktov za nadaljnje delo.

- Božo poroča s sestanka pri županu kamor so bili vabljeni vsi, ki koristijo prostore v Domu krajanov Turjak, vključno s frizerko, zaradi slabih medsebojnih odnosov. Ugotovil je, da se med seboj ne prepiramo, je pa potrebno zagotoviti še kak prostor za uporabo. V pisarni LK Turjak ima tako svoje prostore še Turistično društvo (spodnje omare razen prve pri oknu), KUD (svetle omare), Zarja spominov.

Uporaba prostora pod stopnicami za tekme je kot običajno. Drugih interesov za ta prostor ni.

- Društvo za ohranjanje dediščine Gradež je imel občni zbor. Niso se opredelili na nikakršen nadaljnji razvoj in čakajo na pogovor z županom. Za nas Gradež predstavlja le skladišče, saj travnikov ne moremo uporabljati in tudi ni nič dogovorjeno.

- LK Turjak ima s podjetjem Gozdno gospodarstvo les dogovor in lahko do l. 2022 uporabljamo gozdove v obsegu kot do sedaj. Za vse prireditve moramo opozoriti 3 mesece prej zaradi potencialne sečnje. Glavnina je vseeno že počiščena. Tudi travnik pod Roziko je v lasti istega podjetja, kontakt za uporabo travnika je kmet, ki skrbi za travnik, to je g. Lipovec.

- Pri bajerju je potrebno raztresti še nekaj peska.

- Irena preda Klavdiji ključe, kot tudi kontakt za občino. Medalj naj bi bilo dovolj na zalogi še za eno tekmo.

Omare v malem prostoru naravnost in desno so naše.

Naročanje medalj (letna zaloga običajno): DVZ Ponikve – Marija: 01/7807-289

Seja je v nadaljevanju potekala po dnevnem redu.

  1. Kadrovske zadeve

 

Predlogi novih odgovornosti in nalog:

Tajnik kluba: Klavdija Možina

Blagajnik kluba:

- Jože pove, da se je Ana Pajntar v bodoče odrekla funkciji blagajnika.

Začasno bo dela blagajnika opravljal Blaž Koritnik: Jože predlaga ureditev elektronskega poslovanja glede izpisov ter mobilni dostop.

Božo bo prevzel še plačilo davkov za leto 2019 ter plačilo akontacije za leto 2020. Blaž je poročila posredoval računovodkinji.

Jože opozori, da je potrebno izvesti primopredajo. V ta namen se posebej dobijo Jože, Božo, Ana in Blaž, o primopredaji se napiše zapisnik.

Vodja PTL programa: Aleš Vrančič

 

Vodja AH programa: Franci Fink

Aleš opozori, da je na strelišču večkrat streljal Matej Grad, za katerega Božo pove, da kljub dogovoru za uporabo proge pod gradom v letu 2019 za to še ni poravnal stroškov. Božo se zaveže k izterjavi tega.

Glede tega je v bodoče potrebno najti ugoden sistem.

Vodja 3D programa: Tomaž Starin

 

Gospodar kluba: Miran Pezo - predlog

Glavna naloga je prevzeti Gradež, inventura vsega, potrebno je tudi izločiti, kar ni za uporabo, ter pripraviti predlog, kaj potrebujemo. Potrebne nabave so tudi kartoni za AH lica, medalje, gume od Šprinterja za AH tarče.

O prevzemu naloge gospodarja se z Miranom pogovori Jože.

Vodja vadbišča pri bajerju: Jože Oberstar – predlog

O prevzemu naloge vodje vadbišča pri bajerju se z Oberstarjem pogovori Jože. Naloge vodje so predvsem redna košnja in redno obnavljanje – menjava lic na tarčah.

  1. Tekma PTL

 

Tekma se bo odvijala 28.3.2020. Streljalo se bo 28 tarč (potrebna najprej inventura) - pregled tarč na Gradežu opravijo Aleš, Franci, Miran in Jože. Za vse se bo uporabljal skandinavski način štetja, vključno z gosti.

Vodja tekme: Aleš Vrančič

Ogrevanje:                                        na travniku pod Roziko

Trasa:                                                tekma od Cente do gozda navzdol do tarč 11,12, nato do tarče 3 na cesto. Aleš bo progo najprej pregledal, Božo pomaga pri kontaktih.

Vabilo pripravi:                                 Jože

Medalje (Gradež ):                          Jože

Prijave:                                              Jože

Občina in ključ:                                Klavdija

Scori in boni za malico:                  Jože

Malica – dogovor z Roziko:           naknadno

Blagajna:                                          naknadno

Računalniška obdelava:                Bogdan

Ogrevanje:                                        Stane Ahac

Parkiranje:                                        se dogovori Jože

  1. Razno

 

- Aleš predlaga nabavo tarč na odprodaji po končanem evropskem 3D prvenstvu na Pohorju

- potrebno je urediti članske izkaznice

Vsi predlogi, razen tistih, za katere je strinjanje predlaganih potrebno še preveriti, so bili soglasno sprejeti.

Naslednja, 2. seja IO: 16.3.2020 ob 18.30 uri.

 

Zapisala: Klavdija Možina                                                                  Predsednik LK Turjak:

                                                                                                                         Jože Klun

          

© Lokostrelski klub Turjak.