LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

TURJAK 17

1311 Turjak

 

 

Datum: 21.02.2020

 

 

Z A P I S N I K

 

korespondenčne seje IO LK Turjak, ki je potekala od nedelje, 16.02.2020 do četrtka, 20.02.2020. Tema seje je bil Pravilnik o volitvah LK Turjak. Potem, ko je IO LK Turjak že sprejel omenjeni Pravilnik, je bilo naknadno ugotovljeno, da so bile v fazi sprejemanja Pravilnika narejene napake v postopku. Članom IO je bil posredovan predlog za sprejem naslednjih sklepov:

  1. 1. Sklep o sprejemu Pravilnika o volitvah LK Turjak se razveljavi. Pravilnik se vrne v fazo osnutka
  2. 2. Razveljavi se sklep, da postopke v zvezi z volitvami vodi komisija, imenovana na seji IO LK Turjak 17.12.2019 
  3. 3. Volitve na občnem zboru se izvedejo v skladu s Statutom LK Turjak.

Predlog je bil 16.02.2020 poslan na enajst elektronskih naslovov, do roka – 20.02.2020 je na elektronski naslov LK Turjak prispelo sedem odgovorov. Vseh sedem članov, ki so odgovorili, se strinja s predlaganimi sklepi.

Sklep: predlagani sklepi so sprejeti.

Zapisal: Jože Klun

© Lokostrelski klub Turjak.