LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK
Turjak 17
1310 Turjak
 
 
Turjak 17.2.2020
 
 
Zapisnik
seje IO LK Turjak, ki je bila dne 3.2.2020, v Domu krajanov Turjak, z začetkom ob 18 uri.
 
Prisotni: Klun Jože, Možina Klavdija, Ahac Stane, Goršič Edo, Kovačič Božo, Vrančič Aleš, Možina Bogdan, Pajntar Ana, Fink Franci, Dolšak Irena.
 
Opravičili: Starin Tomaž, Škulj Stane.
 
Dnevni red:
 
  1. 1. Občni zbor
  2. 2. Razno
 
AD1:
IO je pregledal plan dela za leto 2020 in poročilo dela za preteklo leto. S planom in poročilom se strinjamo in ju potrdimo. Finančno poročilo je ugodno, saj prihodki pokrijejo odhodke.
Vabilo za občni zbor je pripravljeno in je objavljeno na spletni strani LK Turjak.
Na občini je odobrena uporaba dvorane za občni zbor od 18h- 21h.
Hrano za občni zbor bomo naročili v Roziki, pijačo kupimo sami – zadolžena Ana Pajntar.
Predlogi za priznanja LK Turjak :
  • za tekmovalne uspehe predlagamo naslednje člane:
 
Edo Goršič, Petra Fink, Franci Fink, Aleš Vrančič, Stane Ahac, Miran Pezo, Nadja Mostar, Tomaž Suhadolnik in Liam Ahac
  • za delovno prizadevnost v klubu predlagamo:
 
Aleš Vrančič, Miran Pezo, Franci Fink, Jože Klun in Ana Pajntar
Predlogi so sprejeti, priznanja bo naročil Božo.
AD2:
Letos naš klub praznuje 20 letnico delovanja. Edo predlaga ,da se ta obletnica obeleži, vendar smo mnenja, da bo to reševala nova sestava IO.
Bivša članica kluba Kastelic Irena bo vrnila nekaj klubskih oblačil in klubske pokale.
Zaščitne mreže so kupljene, račun bo poravnala občina.
Zaključek seje ob 19h.
Zapisala:                                                                                                                                  Podpredsednik LK Turjak:
Irena Dolšak                                                                                                                                        Jože Klun
© Lokostrelski klub Turjak.