LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK
Turjak 17
1310 Turjak
 
 
Turjak 19.01.2020
 
 
Zapisnik
 
seje IO LK Turjak, ki je bila dne 13.1.2020 v Domu krajanov Turjak, z začetkom ob 17.30 uri.
 
Prisotni:
Klun Jože, Možina Klavdija, Ahac Stane, Starin Tomaž, Goršič Edo, Kovačič Božo, Dolšak Irena
Opravičili:
Vrančič Aleš, Možina Bogdan, Pajntar Ana
 
Dnevni red:
 1. 1. Božična tekma - poročilo
 2. 2. Priprava na občni zbor
 3. 3. Razno
AD1:
 
Edo poroča, da je bila tekma dobro izpeljana, udeležba je bila dobra ,tekmovalci so bili zadovoljni. Rekviziti iz proge so pospravljeni. Vsi smo mnenja, da moramo nivo božične tekme zadržati oz. ga še malo nadgraditi. Finančni rezultat tekme je pozitiven in sicer + 921,28 eur.
AD2:
 
Pravilnik o volitvah Lokostrelskega kluba Turjak je pripravljen, na prejšnji seji IO je bil sprejet osnutek. Na današnji seji dopolnimo 11.člen, ki določa način kandidiranja. Dodatnih pripomb ni bilo in pravilnik je bil soglasno sprejet. Skupaj z zapisnikom bo objavljen na spletni strani kluba. Ostali sklepi v zvezi z občnim zborom so:
 • IO LK Turjak razpiše volitve
 • Sklep o razpisu volitev se v skladu s Pravilnikom objavi na spletni strani kluba
 • IO LK Turjak sprejme sklep o zasedanju občnega zbora LK Turjak, na katerem se bodo izvedle volitve
 • Datum občnega zbora je 29.02.2020 v dvorani Doma krajanov na Turjaku z začetkom ob 18:00 uri
 • Na občni zbor kot goste povabimo predstavnike DOD Gradež in predsednika Športne zveze Velike Lašče
 • Postopke v zvezi z volitvami vodi Komisija, imenovana na seji 17.12.2019, predsednica Komisije je Klavdija Možina
 • Prispele kandidature za volitve bodo objavljene na spletni strani kluba.
AD3:
 
 • LZS je v podpis poslala pogodbo o sodelovanju za leto 2020, naknadno pride še aneks
 • Do konca marca je potrebno poravnati članarino LZS, ki znaša 500 eur.
 • Članarina za klub za leto 2020 ostaja ista in sicer 40 eur in 15 eur za otroke.
 • Zaradi nastale škode pri treningu v športni dvorani je potrebno narediti nove zaščite za stene in okna. Predlagamo nakup 2 novih mrež, ki jih je občina pripravljena financirati. Jože bo pridobil predračun. Problem v dvorani je tudi hranjenje rekvizitov za trening, z g. Severjem in občino je potreben dogovor za nov prostor.
 • V zvezi z nabavo tarčnih podlog ni novosti.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri
Zapisala:                                                                                                                                                   Podpredsednik :
Irena Dolšak                                                                                                                                                   Jože Klun
© Lokostrelski klub Turjak.