LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK
Turjak 17
1310 Turjak
 
 
Turjak 17.12.2019
 
 
Zapisnik
 
seje IO LK Turjak, ki je bila  dne 10.12.2019 v Domu krajanov Turjak, z začetkom ob 17 uri.
 
Prisotni:
Klun Jože, Fink Franci, Možina Klavdija, Ahac Stane,Ana Pajntar,Starin Milan, Dolšak Irena
Opravičili:
Vrančič Aleš,Bogdan Možina
 
Dnevni red:
 1. 1. Božična tekma 26.12.2019
 2. 2. Pravilnik o volitvah
 3. 3. Razno
AD1:  LZS na svoji spletni strani ne objavlja več koledarja tekem, ki niso na uradnem seznamu LZS, zato je Jože poslal vabila vsem klubom in tudi posameznikom , ki se udeležujejo božičnih tekem.
Zadolžitve na tekmi:
 • Postavitev proge, pospravljanje, dogovor za malico, salama – Edo
 • Vabilo, boni za malico,prijave, score,znake,pozdrav, podelitev ,objava rezultatov – Jože
 • Blagajna – Ana
 • Računalniška obdelava – Bogdan
 • Ogrevanje, piskanje – Klavdija
 • Miza, baldahin, ogenj – Aleš
 • Streljanje na tura – Stane Ahac
 • Prijava na občino, medalje – Irena
AD2: Pregledamo osnutek pravilnika o volitvah LK Turjak in ga sprejmemo, s tem ,da popravimo 9. In 21. Člen. Januarja bomo naredili razpis za volitve v IO .
Volilna komisija je potrjena (Možina Klavdija ,Fink Franci, Bogdan Možina).
AD3: V telovadnici je nastala manjša škoda pri treningu, zato gresta Jože in Edo na sestanek k županu.
1.12. je bila ustanovljena  Športna zveza Velike Lašče- predsednik je Jani Levstik.  Ko bo potrjen pravilnik zveze ,moramo biti pozorni na sredstva,ki nam bodo dodeljena.
Koledar tekem za PTL je še v pripravi.
Seja je bila zaključena ob 17.50.
Zapisala:                                                                                                         podpredsednik:
Irena Dolšak                                                                                                   Jože Klun
© Lokostrelski klub Turjak.