LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK
Turjak 17
1310 Turjak
 
 
Turjak 2.10.2019
 
 
Zapisnik
 
seje IO LK Turjak dne 30.9.19 v Domu krajanov Turjak z začetkom ob 18.30 uri.
 
Prisotni:
Kovačič Božo, Klun Jože, Fink Franci, Vrančič Aleš, Bogdan Možina, Edo Goršič, Klavdija Možina, Oberstar Jože, Stane Ahac, Blaž Koritnik, Ana Pajntar, Dolšak Irena
Opravičili: Starin Tomaž
Dnevni red:
  1. Športna zveza občine Velike Lašče
  2. Tekma 12.10.19
  3. Odstopna izjava predsednika
  4. Razno
 
AD1: Občina Velike Lašče nam ponuja članstvo v športni zvezi. Trenutno je za  zvezo zainteresiranih 7 društev. Predsednik predlaga, da se včlanimo in sodelujemo pri pripravi pravilnika. IO sprejem sklep, da se izvede korespondenčni občni zbor, kjer se bodo člani izrekli za ali proti včlanitvi v zvezo. Zadolžena Irena in Jože.
AD2: Pričakujemo primerno udeležbo na tekmi  12.10. V primeru premajhne udeležbe ( manj kot 30 ) bomo tekmo verjetno odpovedali.
Vodja tekme bo Jože, ostale zadolžitve po spisku( zadolženi ga prejmejo )
Aleš poroča, da je trasa po večini že urejena. Potrebno je še pokositi po progi. Postavitev proge bo potekala v petek 11.10.-po dogovoru.
Dogovorimo se, da se takoj po tekmi pobere smerokaze in stop količke.
AD3: Božo Kovačič  je z 30.9. 2019 odstopil iz mesta predsednika kluba (bolezen, starost) Do občnega zbora,ki bo  januarja ali februarja  2020, bo mesto prevzel podpredsednik Jože Klun. Dosedanji predsednik bo pomagal pri pripravi poročila za leto 2019 in pri pripravi plana za leto 2020. Naslednje leto  bo tudi 20-letnica delovanja kluba, za kar bi bilo potrebno pripraviti kakšno prireditev oz. proslavo.
AD4: Blagajničarka poroča, da so vsi računi kluba plačani, razen dolga LZS,ki bo plačan po tekmi.
Edo meni, da je potrebno kupiti 3 nove tarče za potrebe treningov v telovadnici.
Izpostavi se problem »uničevanja« AH proge – razmetavanje količkov – na to opozorimo v naslednji številki Troble.
Zaključek ob 20 uri.
Zapisala:                                                                                                                              Predsednik LK Turjak:
Irena Dolšak                                                                                                                                     Božo Kovačič
© Lokostrelski klub Turjak.