LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

 

 

Datum: 30.01.2020

POROČILO O DELU LK TURJAK ZA LETO 2019

 

 1. IZVRŠNI ODBOR: v letu 2019 se je sestal na sedmih sejah. Običajno je bilo to pred posameznimi tekmovanji ali drugimi dogodki. Kadrovsko okrepitev IO v letu 2019 predstavljata selektor in vodja 3D programa (Edo Goršič) in blagajnik (Ana Pajntar). Na sejah izvršnega odbora so vedno sodelovali tudi vodje programov AH, PTL ter člani nadzornega odbora in člani disciplinske komisije. Največja hiba je še vedno funkcija gospodarja, ki bi glede na sredstva, ki jih imamo v lasti, morala biti zasedena.

 

 1. NADZORNI ODBOR: je svoje delo opravil kot običajno pred občnim zborom in tam svoje ugotovitve tudi predstavil.

 

 1. DISCIPLINSKA KOMISIJA: je organ, ki ga sicer imamo, a nima dela, ker se zaenkrat ne dogaja nič, kar bi komisija morala obravnavati.

 

 1. IZOBRAŽEVANJE: v letu 2019 so se izobraževanja za organizatorja tekem udeležili trije člani in ga tudi uspešno končali (Tomaž Starin, Franci Fink in Jože Klun). S tem smo se izognili »najemanju« organizatorjev iz drugih klubov, kot se nam je dogajalo v preteklosti. Klub ima tako štiri organizatorje tekem, žal pa nihče ni nadaljeval izobraževanja za sodnika, kar bi ob organiziranju tekem pomenilo manjše stroške za klub. Izobraževanje za podaljšanje licenc v letu 2019 s strani LZS ni bilo izvedeno, razlog je menda sprememba zakonodaje. Kljub temu so licence vsem strokovnim delavcem – vaditeljem, učiteljem lokostrelstva – podaljšane.

 

 1. ČLANSTVO: število članov kluba se v letu 2019 ni bistveno spreminjalo. Število odhodov je približno enako številu novih včlanitev, število članov se je gibalo med 48 in 50 to je tudi število članov konec leta 2019. Najbolj se čuti pomanjkanje strokovnega kadra – učitelji, vaditelji - kar najbolj pride do izraza v počitniškem obdobju, ko ni organizirane vadbe za mladino. Po dolgem času smo povečali tudi članarino, tako je članarina znašala 40 eur (za tekmovalce) in 15 eur za netekmovalce in mlajše člane.

 

 1. PROMOCIJA LOKOSTRELSTVA: sodelovali smo na nekaterih prireditvah: Dnevu suhega sadja na Gradežu, Golažijadi v Podgori v Dobrepolju, na taboru v Županovi jami. Pričakovali smo, da bo v preteklem letu ponovno odprt Turjaški grad, kjer bi s svojo prisotnostjo popestrili dogajanje. Zanimanje za lokostrelstvo je bilo na vseh prireditvah izjemno, tako, da čudi, da se potem več ljudi ne vključi v klub.

 

 1. SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO: kot dobri sosedje Društva za ohranjanje dediščine z Gradeža smo bili aktivni na njihovi prireditvi Dan suhega sadja v mesecu septembru, v mesecu decembru pa smo spet postavili jaslice pri našem objektu na Gradežu v okviru njihove akcije Jaslice v skritih kotičkih Gradeža. Sodelovali smo tudi z občino Velike Lašče v okviru občinskega praznika, ko je bil del praznovanja tudi Lov na medveda, za kar je bil zadolžen naš klub. Kljub dobri volji in obilici vloženega truda z naše strani zadeva ni bila dobro obiskana.

 

 1. VADBA: v obdobju od aprila do oktobra je vadba potekala na prostem, v okolici bajerja (3D) in v okolici gradu (AH). Nekaj slabe volje je povzročila pozna postavitev 3D proge za vadbo. Predviden termin vadbe je bil kot vedno četrtek ob 17. uri – velja za bajer, kjer je bil vedno prisoten tudi učitelj lokostrelstva. Velik del vadbe se je odvijal tudi individualno, razlog so bili pomanjkanje časa, pozni prihodi iz služb. Isto velja tudi za vadbo na AH progi.

Vadba v zimskem obdobju je potekala v OŠ Velike Lašče: odrasli v veliki telovadnici, mlajši pa v mali dvorani. Vadba je potekala na podlagi sklenjene pogodbe z občino Velike Lašče. Obisk je bil zadovoljiv in primerljiv s prejšnjimi leti. Vadba je potekala pod vodstvom učiteljev lokostrelstva. Konec leta smo imeli pri vadbi odraslih manjši incident, k sreči brez hujših posledic. Po pogovoru z občino Velike Lašče smo pristopili k povečanju varnosti in zaščite – nabava dodatnih mrež.

Omeniti je potrebno še mlajše lokostrelce, nekaj se jih namreč že drugo leto udeležuje mesečnih treningov v okviru projekta »Lokostrelec sem«, ki ga vodi Lokostrelska zveza Slovenije.

 1. ORGANIZACIJA TEKEM: leto 2019 je bilo za LK Turjak zahtevno tudi s tega vidika. Organizirali smo pet tekem: dve za slovenski AH pokal, eno za slovenski 3D pokal, tekmo Pokala tradicionalnih lokov in našo tradicionalno 3D Božično tekmo. Vse tekme so bile odlično organizirane, pohvaljene tako s strani sodnikov kot tudi tekmovalcev. Imeli smo sicer dva zelo neugodna termina: 3D tekmo 03.avgusta, ko je vrhunec dopustov in 12.10. še AH tekmo, ko je bila sezona že praktično končana. To se je poznalo pri udeležbi in seveda pri finančnem rezultatu. Na neustrezne termine smo opozorili tudi LZS oz. pripravljalce tekmovalnega koledarja.
 1. UDELEŽBA NAŠIH ČLANOV NA TEKMOVANJIH: glede na to, da se je od 50 članov pokalnih tekem celem letu udeležilo le 18 naših članov, so rezultati konec sezone odlični. Nastopali smo v več pokalih, izpostavljamo pa najboljše v skupnem seštevku:

 

TARČNI POKAL:                         Mohorčič Anton             člani                  SL                       2. mesto

                                                      Fink Petra                     kadetinje          UL                      3. mesto

DVORANSKI POKAL:                Mohorčič Anton             člani                  SL                       1. mesto

                                                      Starin Tomaž                veterani            IL                        1. mesto

                                                      Kovačič Božo                veterani            DL                      3. mesto

AH POKAL:                                 Vrančič Aleš                 člani                  DL                      1. mesto

                                                      Fink Franci                    člani                  DL                      2. mesto

                                                      Ahac Stane                   veterani            DL                      2. mesto

                                                      Pezo Miran                   veteran             DL                      3. mesto

                                                      Fink Petra                     kadetinje          UL                      2. mesto

3D POKAL:                                  Goršič Edo                    veterani            SL                       1. mesto

                                                      Ahac Stane                   veterani            DL                      1. mesto

                                                      Suhadolnik Tomaž             dečki                 DL                      2. mesto

PTL:                                              Suhadolnik Tomaž             liliput                 DL                      2. mesto

                                                      Mostar Nadja               liliput                 DL                      3. mesto

V vseh kategorijah smo bili dobro uvrščeni tudi kot klub. Imamo tudi eno državno kategorizacijo, pridobil jo je Edo Goršič.

 1. OPREMA – NABAVE IN VZDRŽEVANJE: nabave v letu 2019 se nanašajo predvsem na nabavo 3D živalskih tarč za pokalno 3D tekmo, ki je bila izvedena 03. avgusta. Nabava je bila nujna, s tem smo tekmo lahko izvedli na primernem nivoju. Nabavljene so bile predvsem manjše tarče. Kar nekaj vzdrževanja je v preteklem zahtevala naša AH proga v okolici gradu. Potrebno je bilo najprej zaradi samih vremenskih vplivov in drugič zaradi organizacije dveh pokalnih tekem. Glede na rang tekem mora biti proga v optimalnem stanju, zato smo odstranili precej podrtega drevja, zamenjali strehe na kozolčkih, premaknili eno tarčo. Naša proga slovi kot ena težjih v Sloveniji in ta sloves ohranjamo tudi z rednim vzdrževanjem. So se pa tudi pri nas pojavili nepridipravi, ki nam uničujejo progo in s tem povzročajo dodatno delo in stroške.

Svoje je zahteval tudi objekt na Gradežu – sanirali smo streho na shrambi za opremo in sanirali kontejner. Nismo pa realizirali sanacije podpornega zidu. Nekaj od tega ni bilo odvisno samo od nas, ampak tudi od občine Velike Lašče.

 1. USTANOVITEV ŠPORTNE ZVEZE VELIKE LAŠČE: konec leta je bila na pobudo župana občine Velike Lašče ustanovljena ŠZ Velike Lašče. K članstvu je pristopil tudi naš klub, o financiranju dejavnosti se tako ne bomo več pogovarjali z občino, ampak bo naš sogovornik Športna zveza. Sredstva se bodo delila na podlagi pravilnika.

 

 

Poročilo je obravnaval IO LK Turjak na seji dne 03.02.2020 in ga potrdil.

 

Poročilo pripravila:     Božo Kovačič

                                  Jože Klun

© Lokostrelski klub Turjak.